همایش

تاریخ برگزاری
آبان ماه ۱۴۰۱
مهلت ارسال چکیده مقالات
پایان اسفند ماه ۱۴۰۰
محل برگزاری
دانشگاه شهید بهشتی
مهلت ارسال اصل مقالات
پایان مرداد ماه ۱۴۰۰

اهداف همایش مردم سالاری دینی

 1. طرح نظریه مردم‌سالاری دینی به مثابه الگوی نوین و مطلوب نظام سیاسی در جهان اسلام؛
 2. بررسی چالشها‌ و خلأهای نظری و عملی موجود در نظریه پردازی مردم‌سالاری دینی؛
 3. غنی سازی مطالعات در حوزه اندیشه سیاسی اسلام با هدف گفتمان سازی برای نظریه مردم­سالاری دینی؛
 4. مطالعه تطبیقیی مردم‌سالاری دینی با دیگر مدلهای دموکراسی در جهان و نقد نظری و عملی آنها؛
 5. آینده پژوهی نظام مردم‌سالار دینی در جهان اسلام با توجه به مذاهب گوناگون اسلامی و تحولات جهان اسلام؛
 6. مطالعه الگوهای عملی نظام مردم‌سالار دینی در جهان اسلام؛
 7. شناسایی اهداف و عملکرد نظام سلطه در تقابل با نظریه و نظام مردم­سالاری دینی؛
 8. ایجاد بسترهای مناسب برای حضور اساتید و اندیشمندان (داخلی و خارجی) و ایجاد فضاهای مختلف (حمایتی و هدایتی) برای نظریه پردازی آنان در خصوص این نظریه؛
 9. جلب و جذب حمایت و همکاری اندیشمندان، علاقه مندان، تشکل ها، نهادها و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و هدایت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر دبیرخانه؛
 • آسیب شناسی تجربه عملی الگو و نظام مردم­سالاری دینی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برطرف کردن آنها در جهان اسلام.

اعضای کمیته علمی پنجمین همایش مردم سالاری دینی

«مردم سالاری دینی و آینده جهان ‌اسلام»

 

 

اعضای کمیته

محورهای همایش

 1. مطالعه خلأهای نظری موجود در نظریه پردازی های مردم‌سالاری دینی؛

 2. مردم‌سالاری دینی در آرای متفکران ادیان توحیدی؛

 3. خوانش های مختلف از مردم‌سالاری دینی؛

 4. مردم‌سالاری دینی و نظریه های دولت در اسلام؛

 5. مردم‌سالاری دینی در اندیشه متفکران اسلامی معاصر؛

 6. مطالعه تطبیقی مردم‌سالاری دینی در آرای کلامی و فقهی اهل سنت؛

 7. مطالعه تطبیقی مردم‌سالاری دینی در آرای کلامی و فقهی شیعه؛

 8. مقایسه الگوی مردم‌سالاری دینی با الگوهای بدیل؛

 9. مقایسه مبانی نظری مردم‌سالاری دینی با لیبرال دموکراسی؛

 10. مبانی نظری لیبرال دموکراسی و نقد آن؛

   
 1. چالشهای عملی فراروی نظام مردم‌سالاری دینی؛

 2. مردم‌سالاری دینی و اقلیت‌های دینی و مذهبی؛

 3. نقد عملکرد نظام های لیبرال دموکراتیک بر مبنای خودشان؛

 4. بررسی و نقد وضعیت آزادی بیان در نظام های لیبرال دموکراتیک؛

 5. بررسی و نقد وضعیت آزادی احزاب در نظام های لیبرال دموکراتیک؛

 6. بررسی و نقد ساختار انتخاباتی نظام های لیبرال دموکراتیک؛

 7. بررسی مقایسه ای نظام انتخاباتی مردم‌سالارانه در ایران با دیگر کشورها؛

 1. مردم‌سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه؛

 2. امکان تحقق مردم‌سالاری دینی در دیدگاه فِرَق مختلف اسلامی؛

 3. زمینه های نظری ولایت فقیه، در فقه سیاسی اهل سنت؛

 4. زمینه های تحقق و امکان سنجی مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام؛

 5. الگوی مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کاربست آن برای جهان اسلام؛

 6. بررسی تجربه عملی مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و کاربست آن برای جهان اسلام؛

 1. جایگاه مردم‌سالاری دینی در روند تحقق تمدن نوین اسلامی؛

 2. زمینه ها و شیوه های ترویج دموکراسی لیبرال از سوی غرب در جهان اسلام؛

 3. چالش ها و فرصت های مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام؛

 4. مردم‌سالاری دینی و جنبش های فکری و سیاسی معاصر در جهان اسلام؛

 5. نقش شبکه های اجتماعی در بسط نظریه مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام

 6. بررسی نظریه پردازی‌های مردم‌سالاری دینی در مراکز مطالعاتی غرب؛

 7. الگوهای مختلف مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام؛

 8. ظرفیت ها وچالش های سنت های تاریخی و قومی در مردم سالاری دینی؛

 1. تاثیر نظریه مردم‌سالاری دینی در آینده نظام های سیاسی در جهان اسلام؛

 2. جوانان، مردم‌سالاری دینی و آینده جهان اسلام؛

 3. قدرت های نوظهور و نقش آنها در تحقق مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام؛

 4. نقش رهبران در جهان اسلام در تحقق مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام؛

 5. ظرفیت های مردم‌سالاری دینی در زمینه سازی حکومت جهانی موعود؛

 6. نقش بانوان در تحقق مردم سالاری دینی در جهان اسلام؛

 7. نظریه مردم‌سالاری دینی به مثابه الگوی نوین و مطلوب نظام سیاسی در جهان اسلام؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

حامیان همایش

ارکان همایش پنجم

ثمینه ریاحی

کارشناس دبیرخانه همایش

دکتر داود لکی

دبیر اجرایی همایش

دکتر سید محمد رضا مرندی

رئیس دبیرخانه همایش

عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

رئیس دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه همایش

اولین همایش
دومین همایش
سومین همایش
چهارمین همایش

آخرین اخبار همایش

برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری پنجمین همایش مردم سالاری دینی

جلسه شورای سیاست گذاری پنجمین همایش مردم سالاری دینی در مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ با حضور آقای دکتر نصیری،ریاست دانشگاه شهید بهشتی  به صورت مجازی برگزار گردید و آقای دکتر مرندی دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی همایش مردم سالاری دینی گزارشی از اقدامات

مهلت ارسال مقاله به پنجمین همایش بین‌المللی “مردم‌سالاری دینی”

پنجمین همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی با عنوان «مردم سالاری دینی و آینده جهان اسلام» توسط دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، بررسی چالش‌ها و خلأهای نظری و عملی موجود در نظریه‌پردازی مردم‌سالاری دینی؛ ارائه و تدوین مبانی و شاخص‌های نظام

تشریح جزئیات برگزاری “همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی و آینده جهان اسلام”

پنجمین “همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی و آینده جهان اسلام” در بهمن‌ ماه سال جاری برگزار خواهد شد؛ مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مرداد سال ۱۴۰۰ و مهلت ارسال اصل مقاله‌ها پایان آذر ۱۴۰۰ خواهد بود. به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛

تماس با ما

تهران، بزرگراه چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان، دبیرخانه همایش

( تلفن:۲۹۹۰۵۶۶۴ -۰۲۱       religiousdemocracy@gmail.com

تلفکس:۲۲۴۳۱۹۹۸ -۰۲۱